drukuj drukuj

Kwalifikacja wojskowa 2018 na terenie Powiatu Wschowskiego

4 kwietnia 2018 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Wschowskiego, która ma na celu określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób z określonej grupy wiekowej. Powiatowe komisje lekarskie po przeprowadzonych badaniach lekarskich orzekają o kategorii zdrowia: „A”,  „B”, „D” lub „E”.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wschowskiego odbywa się od 04.04.2018 roku do 23.04.2018 roku.

Terminy uszczegółowione:
– Gmina Wschowa                                       04.04 – 11.04.2018 r.

– Gmina Sława                                              12.04 – 17.04. 2018 r.
– Gmina Szlichtyngowa                             18.04 – 19.04.2018 r.

Dnia 23.04.2018 roku zapraszamy kobiety zainteresowane służbą wojskową.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w ramach Ogólnopolskiej Kwalifikacji Wojskowej. Siedzibą Komisji Lekarskiej jest obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie (były Dom Dziecka) przy ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa.

Wezwania do stawiennictwa otrzymali:

– mężczyźni urodzeni w 1999 r., a także mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
– osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

– kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
-również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.