drukuj drukuj

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

W dniach 9-10 października 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. Powiat Wschowski reprezentował Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka. Zgromadzeni zapoznali się m.in. z projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Informację w tym zakresie przedstawi ekspert Związku Powiatów Polskich specjalizujący się w prawie oświatowym Pani Katarzyna Liszka-Michałka. Podczas posiedzenia omówione zostały wybrane obszary współpracy WFOŚiGW z samorządami powiatowymi, w tym możliwe formy wsparcia finansowego i rzeczowego przedsięwzięć podejmowanych przez powiaty, a także zadania realizowane przez ROPS w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz możliwe formy współpracy z samorządami powiatowymi. Wśród zaproszonych gości są m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Jolanta Fedak oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakub Piosik.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim