drukuj drukuj

Konkurs w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO Lubuskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/dzialanie-62-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-pracy-niezarejestrowanych-w-powiatowych-urzedach-pracy-1/#Informacje%20o%20naborze