drukuj drukuj

Konkurs grantowy

9954

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła
„Regionalny Konkurs Grantowy”
w ramach Programu „Równać Szanse 2016”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.

  Więcej na stronie: http://www.rownacszanse.pl/o-programie

0721