drukuj drukuj

Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego w Starostwie Powiatowym we Wschowie

2 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wschowa Miłosz Czopek.

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego mieli okazję zapoznać się z sytuacją gospodarczą i finansową Powiatu Wschowskiego oraz z bieżącymi potrzebami samorządu.

Obrady prowadził  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tadeusz Pająk, który po przyjęciu porządku obrad Komisji oddał głos Staroście Powiatu Wschowskiego Markowi Boryczce.

Starosta podkreślił wagę wizyt Komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego, przypominając, iż posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego to drugie wyjazdowe posiedzenie komisji odbywające się w Powiecie Wschowskim. W ubiegłym roku za sprawą Radnej Sejmiku Województwa Lubuskiego Małgorzaty Gośniowskiej-Koli do Wschowy przyjechali radni, którzy tworzą komisję Gospodarki i Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Starosta przedstawił również sytuację finansową i gospodarczą Powiatu Wschowskiego.

– Bardzo się cieszę, że najważniejsza Komisja Sejmiku Województwa Lubuskiego dzisiaj obraduje na terenie Powiatu Wschowskiego. Nie tak dawno, bo w zeszłym roku, obradowała tutaj komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa Lubuskiego, także to już kolejna komisja, którą mamy zaszczyt i przyjemność gościć. Jesteśmy powiatem małym, ale bardzo gościnnym i myślę, że państwo spędzicie czas tutaj bardzo aktywnie – powitał gości Marek Boryczka. – Jak pewnie państwo wiecie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe to jesteśmy małym powiatem, choć w rankingach powiatów z całego terenu naszego kraju zawsze zajmujemy w kwestiach finansowych miejsca w środku stawki. Nie jesteśmy nigdy na końcu takich zestawień i z tego tytułu jestem spokojny i zadowolony.

Starosta podkreślał, że w przeciągu 15 lat funkcjonowania Powiatu Wschowskiego udało zrealizować się inwestycje o wartości niemal 60 milionów złotych, korzystając przy tym w dużej mierze ze środków zewnętrznych. Każdego roku Zarząd Powiatu Wschowskiego planuje wydatki na poziomie ok. 5 milionów złotych, co przy ok. 35 milionowym budżecie jest dobrym wynikiem. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wschowskiego wskazał również mocne strony gospodarki powiatu, w szczególności przetwórstwo rolno-spożywcze. O wadzę tego sektora gospodarki wspomniał również Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta.

– Powiat Wschowski właściwie rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym stoi. Oczywiście to nie wszystko, czym zajmują się mieszkańcy naszego powiatu i z tego się bardzo cieszymy. W miarę naszych możliwości próbujemy wspomagać rozwój tych przedsiębiorstw, ale przy okazji borykamy się z pewnymi problemami, zwłaszcza w sferze transportu – mówił Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta.

Natomiast Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wschowa Miłosz Czopek zaprezentował zebranym dotychczasowe dokonania gminy Wschowa oraz przedstawił plany na najbliższą przyszłość (prezentacja dostępna poniżej).

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji obradowali nad zaopiniowaniem projektów uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029.