drukuj drukuj

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia pn.”KSIĘGOWOŚĆ W PES POZIOM PODSTAWOWY” w dniu 01.03.2018r oraz „RACHUNKOWOŚĆ POZIOM ZAAWANSOWANY” w dniu 12.04.2018r. z cyklu FINANSE W PES

Data i godzina
01 marca 2018, (czwartek) - 12 kwietnia 2018, (czwartek) godzina 00:00

Opis wydarzenia

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenia z cyklu FINANSE W PES w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO, w szczególności osób zajmujących się księgowością z terenu  województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!

LP Data szkolenia Temat szkolenia Formularz zgłoszenia
1 01.03.2018r KSIĘGOWOŚĆ W PES POZIOM PODSTAWOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2 12.04.2018r RACHUNKOWOWŚĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ –POZIOM ZAAWANSOWANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czas trwania szkoleń: 9.00-15:45. Miejsce szkoleń: Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3.

Trener: Justyna Bartosiewicz: Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ramowy program szkoleń w załączeniu.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSZYSTKICH BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ OWES NA 2018R JEST DOSTĘPNY POD LINKIEM: http://www.frdl.org/userfiles/szkolenia/_Harmonogram%20szkole%C5%84%20OWES%202018.pdf

 

!!!!!UWAGA!!!!!

Na szkolenie należy dostarczyć dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra

Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

Załączniki do wypełnienia do pobrania na stronie: http://www.frdl.org/pl/aktualnosci/2018/02/08/harmonogram-bezplatnych-szkolen-owes-2018/ .

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze