drukuj drukuj

Bezpłatne szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych dla ngo” w Zielonej Górze

Data i godzina
23 lutego 2018, (piątek) godzina 09:00

Opis wydarzenia

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych dla ngo” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników wolontariuszy NGO,  w szczególności osoby z Zarządu z terenu  województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych!

Data szkolenia: 23.02.2018 w godzinach 9.00-15:45.

Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, mapka https://web.facebook.com/pg/oweszg/about/.

Trener: Artur Gluziński: Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów.

Ramowy program szkolenia:

– Czym są dane osobowe i jak je właściwie zabezpieczyć;
– Jakie bazy danych należy zgłosić do GIODO;
– Czy organizacja musi posiadać dokumentacje dot. danych osobowych;
– Jakie zapisy powinny znaleźć się w polityce bezpieczeństwa;
– Rola organizacji jako administratora danych osobowych i jej obowiązków,
– Kontrola przetwarzania danych osobowych;
– Obowiązki organizacji pozarządowych.

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń: 9.02.2018 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1.Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: FORMULARZ ELEKTRONICZNY

2.Na szkolenie należy dostarczyć dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Sylwia Świderska
FRDL Ośrodek Regionalny
Al. Niepodległości 16/9
65-048 Zielona Góra
3. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Załączniki do wypełnienia do pobrania na stronie.

Źródło: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.