drukuj drukuj

Jubileusz 30-lecia Wschowskiego Klubu Motorowego

24 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 30-lecia Wschowskiego Klubu Motorowego. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Polskiego Związku Motorowego, przedstawicieli samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, jednostek gminnych, przedsiębiorców, zarządu oraz trenerów klubu i sportowców. Galę uświetniły występy artystyczne. Minutą ciszy uczczono pamięć członków WKM, którzy odeszli do wieczności. W imieniu Zarządu Powiatu Wschowskiego Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło złożyli na ręce Prezesa Wschowskiego Klubu Motorowego Zbigniewa Iłowskiego serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu, składając wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów Klubu oraz dziękując za dotychczasową działalność, upowszechnianie sportów motorowych oraz znaczącą promocję Powiatu Wschowskiego poprzez udział w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.