drukuj drukuj

Inne fundusze, dotacje i granty

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy www.eog.gov.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) w ramach Mechanizmów Finansowych www.funduszngo.pl

Fundusz Szwajcarski www.programszwajcarski.gov.pl

ŚRODKI PUBLICZNE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl/po

Ministerstwo Sportu www.msport.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

ŹRÓDŁA PRYWATNE

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl

Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.pl

Fundacja PZU www.fundacja.pzu.pl

Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl

Fundacja Banku Zachodniego WBK www.bdu.bzwbk.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego www.fundacja-steczkowskiego.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji www.edudemo.org.pl