drukuj drukuj

„Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej zaktualizował „Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia  osób z zaburzeniami psychicznymi”, który jest dostępny na stronie Urzędu: www.lubuskie.pl (zakładka zdrowie) oraz BIP (zakładka: ochrona zdrowia).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze