drukuj drukuj

Informacja o wykazie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.) informuję, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Sława – miasto, przeznaczonej do wydzierżawienia do 31.12.2018 r. w drodze bezprzetargowej.
Wykaz wywieszono w siedzibie starostwa na tablicy ogłoszeń na II piętrze oraz na stronie internetowej www.bip.wschowa.info.