drukuj drukuj

Informacja o unieważnieniu w części III przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) Starosta Wschowski informuje, że unieważnia w części III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Łupicach, gmina Sława, ustalony na dzień 19 listopada 2015 r. na godzinę 900, dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 228/2 o powierzchni 0,2603 ha obręb Łupice, gmina Sława, numer KW: ZG1W/00021981/5 oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 228/1 (droga) w udziale do 1/5 o powierzchni 0,2257 ha obręb Łupice, gmina Sława, numer KW: ZG1W/00023897/3.
Powodem unieważnienia przetargu jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego we Wschowie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 228/2 położonej w obrębie Łupice, gmina Sława.