drukuj drukuj

Informacja o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Drzewce jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 375/2 o powierzchni 1,8700 ha

stare drzewce