drukuj drukuj

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Informujemy, że w bieżącym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nowe działanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska jest przyznawane osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, jeżeli są spełnione warunki przyznania tego wsparcia. 

Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.  

Nabór wniosków prowadzony będzie od 2 maja do 12 czerwca br.

Informacje na temat poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl.

Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje zamieszczane są również  na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych www.pzzl.pl.