drukuj drukuj

III edycja Programu „mPotęga” Fundacji mBanku

 O programie

Wiele uwagi poświęca się problemowi niewystarczającej liczby inżynierów, osób z technicznym wykształceniem na polskim rynku pracy. Coroczne oblężenie uczelni na kierunkach humanistycznych pokazuje, że młodzi ludzie wciąż obawiają się matematyki. Chcemy to zmienić poprzez zbudowanie silnej marki społecznej - programu grantowego „Potęga” zorientowanego na popularyzację matematyki wśród młodych ludzi. Program grantowy ma na celu zainspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę i zachęcali swoich uczniów do przygody z matematyką. Konkursy grantowe powinny stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez młodzież świata matematyki. Programem grantowym obejmiemy 9 lat nauki matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. To umożliwi kompleksowe wspieranie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w kształceniu umiejętności matematycznych u młodego pokolenia.

Nasze działania kierujemy w stronę uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i ich rodziców, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pasjonatów matematyki, pedagogów, animatorów – wszystkich tych, którzy chcą poznawać świat matematyki lub chcą pokazać, że matematykę można zrozumieć i polubić.

W ramach III edycji Programu „mPotęga”  realizowane są dwa konkursy grantowe:

1. Konkurs grantowy – uczniowie 4-6 klas szkoły podstawowej na przygotowanie różnego typu gier (planszowych, terenowych, innych) i zabaw edukacyjnych, quizów matematycznych oraz warsztatów dla rodziców - jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki.

2. Konkurs grantowy – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - dla grup uczniów wraz z opiekunem, na przygotowanie pokazów, zajęć matematycznych, gier (m.in. terenowych, miejskich), quizów, filmików edukacyjnych, pokazujących, że matematyka może być przyjemna i że jest wszechobecna.

Konkursy grantowe mają stać się impulsem do poszukiwania kreatywnych, atrakcyjnych sposobów poznawania przez młodzież matematyki.

O granty mogą ubiegać się:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne;
  • uczelnie wyższe;
  • organizacje pozarządowe;
  • biblioteki;
  • grupy nieformalne.

z całej Polski.

Granty

Na realizację projektów edukacyjnych uczestnicy Programu otrzymują granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł. Projekty trwają od 2 do 4 miesięcy.
Zostaną również przyznane Nagrody Publiczności w postaci dodatkowych dotacji w wysokości 5000 zł. Na najlepsze projekty internauci będą mogli oddać głosy na stronie mpotega.pl.

Program „mPotęga” prowadzony jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

Źródło: http://mpotega.pl/o-programie

1-infografika mpotega III 2-infografika mpotega III