drukuj drukuj

Goście z Chin i Turcji w Zanie

Przez cały miniony tydzień, od 14 do 18 marca, w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana gościli wolontariusze z programu AIESEC – pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Zichuan Wang z Chin i Burak Köksal z Turcji przeprowadzili w sumie 50 lekcji języka angielskiego z uczniami klas I i II Liceum oraz klas III Gimnazjum Językowego. Licealiści i gimnazjaliści mogli jednak nie tylko „szlifować” znajomość języka angielskiego, ale przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat krajów pochodzenia wolontariuszy - Chin i Turcji, ich języka oraz idei programu AIESEC. Zabawy, gry i dyskusje z obcokrajowcami były niezapomnianym doświadczeniem i pozwoliły wielu osobom wykorzystać w praktyce ich umiejętności językowe.

Program AIESEC łączy młodych ludzi z ponad 100 krajów, umożliwiając im poznawanie świata oraz odkrywanie swojego potencjału, umiejętności i zdolności. W program ten angażują się także absolwenci wschowskiego Liceum, a być może, wśród obecnych uczniów znajądą się przyszli wolontariusze AIESEC, do czego namawiali goście z zagranicy.

Źródło: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie