drukuj drukuj

ERASMUS+ W ZANIE

Od września bieżącego roku I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie rozpocznie realizację kolejnego wielostronnego projektu międzynarodowego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest szkolenie i edukacja młodzieży w latach 2014-2020. Erasmus+ od 1 stycznia 2014 roku zastąpił program Comenius "Uczenie sie przez całe życie".
Projekt, który zostanie zrealizowany we wschowskim liceum, zakłada współpracę ośmiu krajów partnerskich. Szkoła ponownie nawiązała współpracę z zaprzyjaźnionymi już partnerami z Litwy i Rumunii oraz nawiązała kontakt z nowymi placówkami z Portugalii, Szwecji, Włoch, Czech i Wielkiej Brytanii. Koordynatorem licealnego projektu została Agata Karolczyk-Kozyra.
Przez dwa lata 2015-2017 uczniowie i nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na temat aktywności obywatelskiej i ochrony środowiska. Temat projektu brzmi bowiem „Zdobywanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej poprzez edukację formalną i nieformalną ”.
Należy podkreślić, że na realizację działań I Liceum Ogólnokształcące we Wschowie otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 323 euro. Całkowity budżet projektu wynosi 202 589 euro.

Źródło: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie

erasmus w Zanie