drukuj drukuj

Dzień Dawcy Szpiku w Staszicu

26 października 2017 roku w auli I Zespołu Szkół we Wschowie odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Wśród zainteresowanych, którzy chcieli zostać Dawcami szpiku i móc w przyszłości uratować życie innych zmagających się z chorobami nowotworowymi (tj. białaczka) było ponad 40 osób, m.in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło. Pomogło aż 38 osób.

Szkoła akcję prowadziła razem z Fundacją DKMS Polska wraz z wolontariuszkami: Patrycją Bojarską, Kornelią  Nowak, Zuzanną Telus, Sandrą Zalewską, Izabellą Firlej, Anną Malarą, Rozalią Kokornaczyk, Patrycją  Ciesielską, Aleksandrą Kmiotek, Karoliną Łuką i Katarzyną Zarubajko.

Uczennice nie tylko udekorowały szkołę, roznosiły plakaty czy wykonały gazetki, ale bardzo intensywnie działały w trakcie  tego dnia. To właśnie one były odpowiedzialne za rejestrację potencjalnych Dawców, przeprowadzenie wywiadu oraz poinstruowanie w jaki sposób pobrać wymaz.

Wszystkie spisały się na medal, a dodatkowo te, które już przekroczyły wiek 18 lat i wyraziły chęć również stały się  potencjalnymi Dawcami szpiku i teraz razem z innymi  zarejestrowanymi  czekają na szansę  podarowania innym swoich komórek macierzystych.

Źródło: Katarzyna Golińska