drukuj drukuj

Drugie spotkanie warsztatowe za nami

W czwartek (08.11.2012r.) po raz drugi uczestnicy projektu pn.: "Legendy są dla duszy tym, czym czekolada dla gardła" spotkali się z Michałem Malinowskim, by wspólnie doskonalić się w sztuce opowiadania legend. Każde spotkanie jest inne. Uczestnicy wgłębiają się w sztukę opowiadania i pod okiem Michała Malinowskiego poszukują własnego stylu narracji. Sam prowadzący wyraża głębokie zadowolenie z przebiegu warsztatów. Jednocześnie podkreślając, że każda grupa wypracowuje własny styl narracji. Dzięki Warsztatom tworzenia słowem okoliczne legendy naprawdę zaczynają ożywać!

Kolejne spotkania warsztatowe odbędą się 15.11.2012 oraz 29.11.2012, o stałych porach dla każdej z grup.

Już teraz serdecznie zapraszamy na spektakl finałowy, który odbędzie się 06.12.2012 w sali widowiskowej CKiR we Wschowie. Równocześnie przypominamy, że wybór legend wykorzystany w warsztatach zostanie opublikowany w formie książkowej.

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka

Burmistrz Miasta Wschowa Krzysztof Grabka

Projekt współfinansowany ze środków:

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Powiatu Wschowskiego oraz Gminy Wschowa

Partnerzy projektu:

Pani Magdalena Oxfort - Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów Republiki Federalne Niemiec oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

Patronat medialny:

zw.pl

Tekst: Anna Kochman Stowarzyszenie Czas A.R.T.