drukuj drukuj

Droga Jakubowa

Camino jest jednak drogą, która opiekuje się wędrowcem, poprzez innych ludzi lub zdarzenia. [Łukasz Supergan]

11 i 12 czerwca br. ożyło wschowskie camino czyli odcinek Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba biegnący przez Wincentowo – Osową Sień – Wschowę – Konradowo (kościół p.w. św. Jakuba) i Zamysłów. Starania Stowarzyszenia Czas A.R.T., które od ubiegłego roku promuje wschowski odcinek szlaku m.in. poprzez opracowanie i wydanie folderu promocyjnego, informatora, postawienie tablic informacyjnych w Osowej Sieni, Wschowie, Konradowie i Zamysłowie oraz zrealizowało film ukazujący uroki i sakralne zabytki na trasie biegnącej w powiecie wschowskim wzbudziło zainteresowanie wśród naszych odbiorców i w bieżącym roku podjęło się kontynuacji promocji naszego odcinka szlaku.

Nawiązano kontakt i współpracę z stowarzyszeniem Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce, które zaowocowało wspólnym weekendowym przemarszem przez wschowski odcinek. Na dwudniowe wędrowanie z Leszna do Głogowa przybyli pielgrzymi z Łodzi, Wrocławia, Legnicy, Lwówka Śląskiego, Lubonia i Lubina, którzy realizują projekt „Do źródła 966” wędrówki Drogą św. Jakuba od Gniezna do Pragi (http://www.camino.net.pl/do-zrodla-leszno-glogow/#more- 10631).

Propagowanie CaminoPolaco przez Czas A.R.T. spotkało się z pozytywnymi reakcjami. W pomoc i współpracę zaangażowali się proboszczowie parafii, przez które przebiega szlak oraz lokalni mieszkańcy. Nad pielgrzymami czuwała pani Magdalena Dokurno – opiekun wschowskiego odcinka Drogi św. Jakuba oraz członkowie stowarzyszenia.

Te wyjątkowe dni, podczas których ożył dzwon w cichej osadzie Wincentowo a polne dukty wypełniły się wędrowcami, gdzie piękno natury wypełniało serce człowieka harmonią i kontemplacją to niezwykły czas refleksji. Trud pielgrzymowania, wysiłek i jednoczesny zachwyt światem odrywały myśli wędrowców od codzienności. Życzliwość wszystkich, którzy wsparli nasz projekt: Piekarnia Gierczak, Cukiernia Jolanta Kasperska, firma Kamila Kamyszek Przetwórstwo Mięsne dodatkowo uprzyjemniły naszym wędrowcom podróżowanie po wschowskim odcinku Drogi św. Jakuba

Dziękujemy za otwartość i serdeczność mieszkańcom Osowej Sieni i Zamysłowa oraz księżom proboszczom świątyń znajdujących się na Drodze św. Jakuba.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Lubuskiego.

Źródło: Czas A.R.T.