drukuj drukuj

Dotacje unijne na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw – konkurs zamknięty Nr LRPO/2.1/1/2008

Zarząd Województwa Lubuskiego


jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013


ogłosił konkurs zamknięty Nr LRPO/2.1/1/2008 w ramach


Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
.


Termin składania wniosków od 14.05.2008 r. do 30.06.2008 r.


Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępne na stronie www.lrpo.lubuskie.pl.