drukuj drukuj

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Powiat Wschowski pozyskał na rok 2015 dofinansowanie w wysokości 1.469.991,00 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację inwestycji drogowych.

Wojewoda Lubuski zatwierdził Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek Powiatu Wschowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych poprzez wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” znalazł się na wysokim 3 miejscu listy rankingowej, co gwarantuje otrzymanie dofinansowania w roku 2015. W sumie do konkursu wpłynęło 19 wniosków od powiatów województwa lubuskiego.

W ramach w/w zadania Powiat Wschowski planuje w roku 2015 wyremontować 17.468 mb dróg powiatowych, poprzez ułożenie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal oraz wykonanie przy drogach infrastruktury towarzyszącej (budowa i przebudowa chodników oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej).

Zadaniem objęte zostaną następujące drogi:

–      1007F – w miejscowości Wyszanów (gm. Szlichtyngowa) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal na odcinku 800 mb.

–      1008F – na odcinku Konradowo-Zamysłów (gm. Wschowa) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 6.378 mb. W miejscowości Kandlewo wybudowany zostanie chodnik na odcinku 275 mb, a w miejscowości Konradowo zostanie przebudowany chodnik na odcinku 1.285 mb.

–      1010F – na odcinku Konradowo – Krzekotów (gm. Wschowa) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 3.200 mb na dwóch odrębnych odcinkach. W miejscowości Gola (gm. Szlichtyngowa) przebudowany zostanie chodnik na odcinku 1.210 mb.

–      1011F – na odcinku Lipinki – Krążkowo (gm. Sława) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 4.640 mb na dwóch odrębnych odcinkach.

–      1016F – na odcinku Łupice-Wróblów (gm. Sława) wykonany zostanie mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o długości 2.450 mb na dwóch odrębnych odcinkach. Między miejscowościami Śmieszkowo i Wróblów wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 669 mb.

Współpracę w zakresie realizacji zadania zadeklarowały gminy z terenu powiatu. Gminy Wschowa i Sława udzielą Powiatowi pomocy finansowej po 150.000 zł, natomiast Gmina Szlichtyngowa 70.000 zł.

 

http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/Wstepna_lista_rankingowa_wnioskow_2.html

logo-nppdl_2012-2015