drukuj drukuj

Dofinansowanie na aktywną integrację w Powiecie Wschowskim

„Razem aktywnie w przyszłość”, „Uwierz w siebie, możesz więcej”, „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość” to 3 z 12 projektów, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Prawie 20 mln zł trafi do powiatowych centrów pomocy rodzinie. 24 listopada br. w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy z 12 Centrami m.in. z Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Międzyrzecza, Żagania, Słubic, Świebodzina, Wschowy.

Przedstawicieli powiatów, skarbników oraz gości przywitał wicemarszałek Romuald Gawlik. - To bardzo ważne projekty, z których skorzystają najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszego regionu, osoby, które często nie radzą sobie w życiu codziennym, zmagają się z długotrwałym bezrobociem. Wierzę, że dzięki tym projektom obraz tych małych ojczyzn powiatowych i gminnych w zakresie pomocy społecznej ulegnie zmianie - mówił wicemarszałek Romuald Gawlik.

Umowę podpisali m.in. reprezentanci Powiatu Wschowskiego Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Włodzimierz Drzewiecki, Skarbnik Powiatu Wschowskiego Magdalena Jędrzejczak oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie Katarzyna Ciepła-Nowak.

Projekty są odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska. Skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym, należących do grup objętych wsparciem przez PCPR tj. osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem projektów jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej tych osób, odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, pobytu. Celem jest zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektów będą mogli skorzystać z różnorodnych form aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, wdrażane będą kompleksowe działania wpisujące się w usługi aktywnej integracji.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zgodnie z Planami Działania do końca roku 2018 wynosi: 23 742 722,53 zł w tym wkład własny: 3 561 408,38 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 06.06.2016 r. i zakończył się 24.06.2016 r. Wszystkie 12 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim, złożyło wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 28 września 2016 zatwierdzono listy projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków pozakonkursowych.

Powiat Wschowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 106 108,82 zł. Natomiast wartość projektu wynosi 1 301 304,49 zł.

Lista Powiatów/Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, z którymi podpisano umowy dostępna jest na stronie http://lubuskie.pl/news/19897/806/Prawie-20-mln-zl-dofinansowania-na-aktywna-integracje/d,news-bootstrap/

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze