drukuj drukuj

DEBATA W KINIE

10 grudnia 2014 Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty w ramach projektu „Debata w kinie”  zorganizowało w Zamku Królewskim we Wschowie  spotkanie dotyczące postrzegania problemu niepełnosprawności w środowisku lokalnym.  Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu „Skazani na ADHD” który przyciągnął osoby na co dzień mające kontakt z szeroko rozumianą niepełnosprawnością.  Film bez wątpienia spełnił oczekiwania przybyłych osób. Jego tematyka zapoczątkowała dyskusję, która naświetliła problemy z jakimi borykają się rodzice, nauczyciele a przede wszystkim osoby niepełnosprawne.  Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkania  w takim gronie mogłyby stać się pretekstem do wspólnego poszukiwania rozwiązań, mających na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.

Inicjatywa była siódmą z zaplanowanych ośmiu debat i jest projektem jaki został dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Departamentu Pożytku Publicznego z Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.