drukuj drukuj

Debata społeczna z seniorami

26 marca br. w siedzibie wschowskiego Centrum Kultury i Rekreacji odbyła się debata społeczna skierowana do naszych seniorów. Debatę przeprowadził szef wschowskiej Policji mł. insp. Tomasz Kłosowski.

W czwartkowe późne popołudnie w klubokawiarni „Piętro” w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie odbyła się debata społeczna pn.” Poziom bezpieczeństwa osób starszych na terenie powiatu wschowskiego”. Założeniem debaty było przeanalizowanie zagrożeń z którymi już spotkały się bądź mogą spotkać się osoby starsze. Celem spotkania było również omówienie nurtujących naszych seniorów problemów dotyczących poziomu ich bezpieczeństwa.

Mł. insp. Tomasz Kłosowski zobrazował działalność wschowskiej Policji w trakcie omawiania prezentacji podkreślając ostatnie dane CBOS, które wskazują 65 procentowe poparcie społeczeństwa do Policji. Zaprezentowani zostali dzielnicowi obsługujący rejony gminy Wschowa.

W trakcie debaty głos zabrał asp. szt. Piotr Kuźma z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego wschowskiej jednostki Policji, który przybliżył i omówił działania oszustów, wykorzystujących ufność osób starszych. Przedstawiona prezentacja oparta została na przykładach jakie miały miejsce w ostatnich latach na terenie powiatu wschowskiego.

W kolejnej części naszego spotkania głos zabrała reprezentantka Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa p. Malwina Chruścicka do spraw Profilaktyki i Młodzieży w dziedzinie uzależnień.

W trakcie wspólnej dyskusji nasi seniorzy podzielili się z nami własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu ich bezpieczeństwa. Omówiono kwestię piratów drogowych, motocyklistów, przejść dla pieszych, potrzeby ścieżek rowerowych, wspólnych patroli policjantów ze strażnikami miejskimi w rejonach parków miejskich.

Wykorzystując obecność Komendanta Straży Miejskiej we Wschowie poruszono tematy dotyczące spalania resztek roślinnych na ogródkach działkowych. Dla najbardziej aktywnych seniorów Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł. insp. Tomasz Kłosowski przewidział nagrody.

 

Tekst/ zdjęcia: KPP we Wschowie