drukuj drukuj

Ćwiczenia strażaków na Kaczych Dołach

4 kwietnia 2019 roku na torze motocrossowym „Kacze Doły” w Olbrachcicach przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. W warsztatach udział brali strażacy z Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z terenu trzech województw (dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego), z sześciu powiatów: Góry, Głogowa, Leszna, Wolsztyna, Nowej Soli i Wschowy.

Warsztaty są wynikiem kontynuacji cyklu ćwiczeń, które w tutejszej komendzie rozpoczęto w roku 2017.

Decyzję o zorganizowaniu warsztatów podjęto w oparciu o obowiązujące uzgodnienia w sprawie wyznaczenia obszarów wzajemnej pomocy oraz określenia zasad współpracy i potrzebą zapewnienia skutecznego współdziałania sił i środków Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty miały charakter ćwiczeń praktycznych polegających na doskonaleniu organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń w komunikacji drogowej; m.in.: doskonalenie technik uwalniania osób poszkodowanych z rozbitych pojazdów, doskonalenie technik udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, doskonalenie zasad prowadzenia łączności podczas działań ratowniczych, zapoznanie z możliwościami technicznymi zastępów PSP z sąsiednich powiatów przy tego typu zdarzeniach.

Dla ćwiczących zastępów przygotowano cztery stanowiska (założenia). Działania zastępów, na poszczególnych stanowiskach prowadzone były równolegle z jednoczesnym koordynowaniem z przyporządkowanych polowych stanowisk kierowania. Nadzór nad przebiegiem warsztatów sprawowali: główny rozjemca, wyznaczeni rozjemcy z zakresu ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego, rozjemcy działań polowych stanowisk kierowania.

Po zakończeniu części praktycznej warsztatów przeprowadzone zostało podsumowanie w ramach, którego omówione zostały działania podjęte na poszczególnych stanowiskach.

Zmagania ćwiczących strażaków obserwował m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

tekst: KP PSP Wschowa