drukuj drukuj

Certyfikat dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie

Certyfikat Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę po raz drugi został przyznany Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie. Jest on poświadczeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.

Niestety dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. Ich potrzeby i prawa ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie w trosce o małych klientów dokłada wszelkich starań, aby dziecko, które wymaga pomocy w efekcie doznawania krzywdy zostało otoczone właściwą opieką, a proces krzywdzenia został niezwłocznie przerwany.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540-20-30, e-mail: pppwschowa@op.pl