drukuj drukuj

Centralna Narada Koordynacyjna Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

11 czerwca 2013 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie odbyła się Centralna  Narada Koordynacyjna Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ). W Naradzie uczestniczyli przedstawiciele 22 Ośrodków z całej Polski. W naradzie uczestniczyli także Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Zbigniew Semeniuk i starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Krzysztof Słapczyński.

Konferencję rozpoczęto uroczystym przekazaniem Panu Tadeuszowi Walkowskiemu Dyrektorowi CKUiP we Wschowie koordynacji szkolnictwa zawodowego w zakresie kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych na rok 2013/2014. Koordynację przekazał Pan Jerzy Witkowski Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, który był koordynatorem szkolnictwa w ubiegłym roku szkolnym.

Narada obejmowała przede wszystkim tematykę wdrażanej reformy szkolnictwa zawodowego, w tym nowych praktycznych egzaminów zawodowych, pracowników młodocianych oraz spraw związanych z codzienną działalnością polskich Ośrodków.

zdjęcia: CKUiP we Wschowie i zw.pl