drukuj drukuj

„Z biegiem Wisły i Odry” Międzyszkolny Konkurs Krajoznawczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie

10 kwietnia br. w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  we Wschowie odbył się Konkurs Krajoznawczy dla uczniów placówek kształcenia specjalnego  „Z biegiem Wisły i Odry”.

Konkurs odbywał się w ramach projektu „Polska Niepodległa”, realizującego zadania poświęcone 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem zmagań konkursowych było m.in:
- inspirowanie młodych ludzi do odkrywania piękna naszego kraju i jego ciekawych miejsc, dostrzegania jego walorów przyrodniczych i kulturowych Polski,
- popularyzacja wśród młodzieży wiadomości o Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dniu dzisiejszym,
- integracja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z różnych środowisk.

Do udziału w Konkursie zaprosiliśmy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie, Sulechowie i w Nowej Soli.

Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach:
Kategoria pierwsza obejmowała uczniów Szkoły Podstawowej, uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Uczestnicy wykonywali plakat związany z hasłem konkursu. Konkurs na plakat organizowany był w każdej z zaproszonych placówek. We Wschowie szkoły  zaprezentowały najlepsze prace, spośród których komisja nagrodziła trzy.

W kategorii drugiej rywalizowali uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wykonując zadania praktyczne i odpowiadając na pytania teoretyczne, reprezentanci szkół wykazali się wysoką wiedzą z zakresu geografii Polski, jej ciekawych miejsc oraz zabytków.

Najlepiej zadaniom sprostali uczniowie ze SOSW we Wschowie: Wiktoria Okupnik, Kacper Juszkiewicz i Paweł Sienkiewicz. Miejsce II przypadło uczniom ze SOSW w Świebodzinie, III – uczniom ze SOSW w Nowej Soli oraz IV – SOSW Sulechowie.

Organizacja konkursu oraz nagrody dla uczestników zakupione zostały z dotacji Starostwa Powiatowego we Wschowie, pozyskanej przez Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” w ramach zadania publicznego  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego ”– „Polska Niepodległa”.

Konkurs został przygotowany przez panie: Joannę Chodorowską i Sylwię Morawską.

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie