drukuj drukuj

Biblioteka w Staszicu zmieniła oblicze

Biblioteka szkolna w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie zmieniła swoje oblicze. Nauczyciel bibliotekarz Katarzyna Szala napisała projekt w ramach zadania publicznego, który zyskał akceptację komisji konkursowej. Projekt zakładał zmianę wizerunku biblioteki, a jego głównym celem było zachęcenie młodzieży oraz pracowników szkoły do częstszego odwiedzania pomieszczeń biblioteki i spędzania tu czasu przed i po lekcjach. W ramach projektu zakupione zostały nowoczesne sofy, regał na nowości biblioteczne oraz dekoracje na okna biblioteki. Dzięki zmianom pomieszczenie stało się bardziej funkcjonalne, przestronne, młodzież chętniej spędza tu swój czas wolny. Zmiany miały na celu również ułatwienie dostępu czytelnikom do nowości książkowych, których w najbliższym czasie uda nam się zakupić sporo, dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa prowadzonemu przez MEN. Mamy nadzieje, że zmiany przyniosą zakładane efekty, spośród których głównym jest wzrost czytelnictwa wśród uczniów. Ogólnopolska tendencja do spadku czytelnictwa bardzo nas niepokoi i staramy się na różne sposoby zapobiec jej w naszej szkole, gdyż uważamy, że nie ma dobrej edukacji bez czytania książek i nie ma dobrej szkoły bez dobrej i aktywnej biblioteki. Realizacja projektu nie była by możliwa bez wsparcia finansowego Powiatu Wschowskiego.

Źródło: I Zespół Szkół we Wschowie