drukuj drukuj

Barbara Tlałka Społecznikiem Roku 2016

Dyrektor Domu Dziecka we Wschowie Pani Barbara Tlałka wygrała konkurs na społecznika roku. Głównym celem konkursu jest inspirowanie placówek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników pomocy społecznej do tworzenia programów i działań w obszarze pomocy społecznej w środowisku lokalnym. Ponadto konkurs ma promować interesujące inicjatywy wraz z ich twórcami oraz pozyskiwać mecenasów i sponsorów dla działań na rzecz pomocy społecznej w województwie lubuskim.

Serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Spolecznik_roku_2016/idn:16373.html

Foto: Gazeta Lubuska