drukuj drukuj

Aktualności

- 18 marca br. w sali Zespołu Szkół Zawodowych odbyły się zawody powiatowe szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych ze Wschowy. W kategorii dziewcząt zwyciężył ZSP w Sławie, natomiast w kategorii mężczyzn – reprezentacja I LO Wschowa.

Sponsorem nagród i dyplomów było Starostwo Powiatowe we Wschowie. Drużyny wyłonione w rozgrywkach powiatowych reprezentowały powiat w rozgrywkach rejonowych. Rozgrywki rejonowe dla dziewcząt odbyły się we Wschowie – ZSZ we Wschowie zajął III miejsce, ZSP w Sławie – V miejsce. Rozgrywki dla mężczyzn rozegrane zostały w Szprotawie, reprezentacja I LO Wschowa zajęła III m. natomiast V m. – ZSZ Wschowa.

Zawody zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie – Mariusz Wrotkowski.

- W dniach 18-19 marca br. Starosta Wschowski uczestniczył w VII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie. W trakcie obrad rozmawiano na temat bardzo trudnej sytuacji w służbie zdrowia oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Obecny na spotkaniu wicepremier Józef Oleksy poinformował, że prace zmierzające do ograniczenia liczby powiatów sprowadzać się będą do połączenia powiatów grodzkich i ziemskich (wokół dużych miast).

- 23 marca br. w szkole filialnej w Olbrachcicach odbyły się regionalne Biegi Przełajowe im. Janusza Kusocińskiego. Organizatorami imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie oraz UKS „Olimp-Sprawni Razem”. Celem imprezy jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz ukazywanie efektów pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zawodach uczestniczyły szkoły: ZSS Leszno, ZSS Brzezie, ZSS Rawicz, ZSS Rydzyna, ZSS Kościan i SOSW Wschowa. Reprezentanci Wschowy zajęli: III miejsce w biegu na 1200 m – Barbara Zawadzka, III miejsce w biegu na 3000 m. – Adrian Męcik. W wynikach drużynowych reprezentanci SOSW Wschowa zajęli V miejsce. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- 24 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada pozytywnie zaopiniowała sposób podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na spotkaniu zaakceptowano także projekty zgłoszone do Programu PFRON pod nazwą „Wyrównywanie różnic między regionami”.

- 25 marca br. na zaproszenie władz powiatowych gościł we Wschowie Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk, który dokonał oficjalnego otwarcia Sądu Rejonowego. Ministrowi towarzyszyli m.in. Marszałek Lubuski Andrzej Bocheński, Wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak, zielonogórski Prokurator Okręgowy Jan Wojtasik oraz Wicewojewoda Joanna Kasprzak – Perka. W trakcie rozmów poruszono kwestie pozyskania środków finansowych z Ministerstwa Sprawiedliwości na inwestycje planowane przez powiat wschowski.

- 26 marca br. w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Radni zapoznali się z informacjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wykonywaniu zadań oraz sprawozdaniem Kierownika Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji zadań przez placówkę. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wschowskiego na lata 2004-2006 oraz Strategię Rozwoju Powiatu. Przyjęte dokumenty są dokumentami otwartymi i zakłada się ich sukcesywną aktualizację. Na sesji zostały przyjęte także uchwały w sprawie szczególnych zasad najmu lokali użytkowych w budynkach przeznaczonych do zagospodarowania na lokale użytkowe przy Placu Kosynierów we Wschowie, wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku oraz zmian w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.

- 29 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie poświęcone kontynuacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. W spotkaniu uczestniczyli starosta i wicestarosta Powiatu Wschowskiego, Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka, Wiceburmistrz Szlichtyngowy Jan Wardecki, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie – Aleksander Rogoziński oraz Dyrektor i pracownik Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ramach programu planuje się zatrudnienie 15 osób, które będą pracować przy konserwacji urządzeń melioracyjnych. Dyrektor LZMiUW – Piotr Warcholak poinformował o zaakceptowaniu wniosku władz powiatowych o utworzeniu od kwietnia placówki terenowej LZMiUW z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Dyżury pracownika odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

- Starostwo Powiatowe we Wschowie zakupiło ponad 1000 szt. sadzonek drzew i krzewów ozdobnych dla szkół z terenu powiatu. Środki na zakup sadzonek pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- W dniach 1-4 kwietnia 2004 r. województwo lubuskie i Powiat Wschowski uczestniczył w wiosennych targach w Dornbirn (Austria-region Vorarlberg), reprezentując tam jednocześnie Polskę, jako nowy kraj członkowski w Unii Europejskiej. Spośród wielu branż obecnych na targach, m.in. samochodowej, budowlanej, turystycznej, spożywczej, znalazło się 21 wystawców z terenu województwa lubuskiego, w tym dwie firmy z terenu naszego powiatu: firma „HAJDUK” Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji pieczarek oraz Europejska Klinika Rehabilitacyjna „VICTORIA” z Radzynia, która przedstawiła szeroką ofertę rehabilitacji leczniczej z wykorzystaniem krioterapii ogólnoustrojowej. Na stoisku promocyjnym powiatu, obejmującym ponad 30 m2, znalazły się materiały promujące nasz region, oferta inwestycyjna Wschowy oraz foldery największych firm z terenu Powiatu Wschowskiego. Z myślą wschowskich przedsiębiorcach, których produkty mogą być interesujące dla zachodnich firm, delegacja Starostwa Powiatowego we Wschowie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami austriackiego i szwajcarskiego biznesu. Celem tych spotkań było nawiązanie ścisłej współpracy gospodarczej między krajami i nawiązanie partnerskich kontaktów po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Stoisko promocyjne Powiatu Wschowskiego odwiedził m.in. prezydent Austrii Hainz Fischer, premier regionu Vorarlberg Herbert Sausgruber, minister gospodarki Manfred Rhein, przedstawiciele austriackiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu –Włodzimierz Szeląg oraz pracownicy polskiej ambasady. W niedzielę palmową delegacja z Powiatu Wschowskiego gościła w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Bludenz, w którym pracują Franiszkanie ze Wschowy. Przeor Klasztoru Franciszkanów - o. Wacław Dąbrowski oprowadził gości po obiekcie, zapoznając z historią klasztoru w Bludenz. Starostwo Powiatowe we Wschowie składa serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom firmy „HAJDUK” oraz Europejskiej Klinice Rehabilitacyjnej „VICTORIA” za udaną prezentację w Austrii, a także wszystkim firmom i instytucjom za przekazane materiały promocyjne.

- 17 kwietnia br. Starosta Wschowski uczestniczył w podsumowaniu XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru”, które odbyło się w Żarach. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jego celem było dostrzeżenie i spopularyzowanie działań osób i instytucji wspierających istnienie teatru, wzbogacających jego społeczne i artystyczne wartości. Starostwo Powiatowe we Wschowie zostało zgłoszone do konkursu przez Sławskie Centrum Kultury w kategorii „Sponsor Teatru” za wspieranie sekcji teatralnej działającej przy SCK. Centralna Komisja Konkursowa wpisała wschowskie starostwo na złotą listę „Sponsor Teatru 2003”.

- 22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się „V Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”. Turniej pod patronatem Starosty Wschowskiego zorganizowała Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęło Gimnazjum ze Sławy, II m. – Gimnazjum nr 1 ze Wschowy, III m. – Gimnazjum nr 2 ze Wschowy. Indywidualne wyniki były następujące: I m. – Grzegorz Pilny (Gimnazjum Sława), II m.– Bartosz Lidera (Gimnazjum nr 1 Wschowa), III m. – Michał Naskręt (Gimnazjum nr 1 Wschowa). W kategorii szkół podstawowych: I m. - SP 1 Wschowa, II m. – SP 2 Wschowa (drużyna II), III m. – SP 2 Wschowa (drużyna I). Indywidualne miejsca zajęli: I m. – Piotr Chudzikiewicz (SP 1 Wschowa), II m. – Jacek Dobrzyński (SP 2 Wschowa), III m. – Wiktor Postek (SP Szlichtyngowa). Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie, urzędy gmin oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń – Oddział Wschowa.

- 23 kwietnia br. Starosta Wschowski i Przewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli w II Forum Samorządów Uczniowskich - „Samorządność w Szkole”, które odbyło się w Gimnazjum nr 2 we Wschowie. W spotkaniu uczestniczyło 96 uczniów ze szkół Powiatu Wschowskiego. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- W tym samym dniu, Wicestarosta Marek Boryczka uczestniczył w eliminacjach powiatowych do V Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych, które odbyły się na stadionie OSiR we Wschowie. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji we Wschowie. Wyniki końcowe były następujące: I m. – Gimnazjum nr 1 we Wschowie, II m. – Gimnazjum w Szlichtyngowej, III m. – Gimnazjum w Sławie. Sponsorem pucharów i nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- W dniach 1 – 23 kwietnia br. na terenie Powiatu Wschowskiego trwał pobór do służby wojskowej. W bieżącym roku do poboru stanął rocznik podstawowy - 1985 oraz poborowi z roczników starszych, nie posiadający uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Na podstawie Zarządzenia nr 320 Wojewody Lubuskiego powołano Powiatową Komisję Poborową dla Powiatu Wschowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską. W pracach Powiatowej Komisji Poborowej stałe dyżury pełnił sekretarz komisji – Andrzej Andrusiak oraz przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień – mjr Andrzej Sieniatyński i kpt. Małgorzata Sylwanowicz. W składzie Powiatowej Komisji Lekarskiej pracował: lek.med. Henryk Grygorczyk – Przewodniczący Komisji, lek. med. Józef Wilczyński oraz lek.med. rodz. Grażyna Szablowska-Kozioł. Tegoroczni poborowi uzyskali następujące kategorie:

kat. „A” (zdolny do służby wojskowej) – 78,5%

kat. „B” (czasowo niezdolny do służby wojskowej) – 0,5%

kat. „D” (niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju) – 8,9%

kat. „E” (całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) – 12,1%

Od orzeczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej we Wschowie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej odwołało się 3 poborowych z rocznika podstawowego oraz 1 poborowy z rocznika starszego. Zebranie Powiatowej Komisji Poborowej w pełnym składzie odbyło się w dniu 15 kwietnia br. ze względu na wnioski o odroczenie ze służby wojskowej z powodu bezpośredniej opieki sprawowanej nad członkiem rodziny.

Powiatowa Komisja Poborowa dla Powiatu Wschowskiego oraz Powiatowa Komisja Lekarska pracowała po raz pierwszy od chwili powstania powiatu, a ich praca została wysoko oceniona przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Starostwo Powiatowe we Wschowie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które uczestniczyły w pracach I Powiatowej Komisji Poborowej dla Powiatu Wschowskiego i Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- 27 kwietnia br. Wicestarosta Marek Boryczka uczestniczył w otwarciu Sztafetowych Biegów Przełajowych, które odbyły się w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży na Kaczych Dołach. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe we Wschowie i SKS „Żak” przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie. W końcowej klasyfikacji w biegu dziewcząt 10 x 800 m i w biegu chłopców 10 x 1000 m I miejsce zajęła reprezentacja ZSZ ze Wschowy, II m. – I LO Wschowa. Zawody organizował nauczyciel w ZSZ we Wschowie, koordynator do spraw sportu – Mariusz Wrotkowski. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- 28 kwietnia br. Starosta i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego uczestniczyli w otwarciu V Regionalnego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych, które odbywały się w szkole filialnej w Olbrachcicach. W zawodach uczestniczyło 76 zawodników z 14 placówek kształcenia specjalnego województwa lubuskiego. Zgodnie z regulaminem mityngu biegi rozegrano w kategorii dziewcząt na 700 m, 900 m i 1000 m, w kategorii chłopców – 800 m, 1000 m, 1200 m. Reprezentanci Powiatu Wschowskiego zdobyli medale na dystansie 800 m w II serii biegów (III m. – Piotr Sadowski), w III serii na 800 m (I m. – Krzysztof Modrak), na 1200 m (III m – Mirosław Wszędobył). Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- 28 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Przed sesją wręczono nagrody uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie za godne reprezentowanie powiatu wschowskiego na zawodach w randze Mistrzostw Polski. Nagrodzeni zostali: Krystian Ratajczak – za zajęcie I miejsca oraz Błażej Kuśnier – za zajęcie III miejsca w X Mistrzostwach Polski w Pływaniu. Krystian Ratajczak i Błażej Kuśnier brali również udział w sztafecie 4x100m w stylu dowolnym w łączonej drużynie z Kościanem, zajmując III miejsce. Upominki otrzymali także uczestnicy Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Młodzików PTSS „Sprawni Razem”: Kamil Denko, Dawid Rybski, Krystian Ratajczak, Grzegorz Stadtherr. Podziękowania otrzymał opiekun zespołu Krzysztof Tomczyk. Nagrodzone zostały również uczennice I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie: Anna Młynkowiak - za udział w finale Olimpiady Teologii Katolickiej „Jan Paweł II-Apostoł Jedności” oraz Anna Walkowska – za udział w finale Ogólnopolskiej II Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Podziękowania otrzymał opiekun obu uczennic – dr Mieczysław Guzewicz.

Rada Powiatu Wschowskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2003 r. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie przekształcenia szkół dla dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie. W wyniku przekształcenia powstało 3-letnie Technikum Uzupełniające, 4-letnie Technikum, 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i 3-letnie Liceum Ogólnokształcące. Od 1 września br. powstanie także Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych o dwuletnim lub trzy letnim cyklu nauczania oraz Liceum Profilowane dla Dorosłych o trzyletnim cyklu nauczania. Przyjęto również uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Wschowa w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy monitoringu miasta.

- W tym samym dniu, w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu z gen. bryg. Waldemarem Skrzypczakiem z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, ppłk. Janem Pajestką – dowódcą V Kresowego Batalionu Saperów oraz kpt. Krzysztofem Orłowskim. W spotkaniu uczestniczyli także: Naczelnik Wydz. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego - Andrzej Andrusiak oraz Naczelnik Wydz. Budownictwa i Ochrony Środowiska – Zbigniew Marciniak. Tematem spotkania była sprawa wyburzenia pozostałości infrastruktury na byłym lotnisku armii radzieckiej w Łysinach. Rozmawiano także o możliwości przeprowadzenia na tym terenie szkolenia pododdziałów saperskich wchodzących w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

- W tym samym dniu, w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie przedsiębiorców z terenu Powiatu Wschowskiego z przedstawicielami szwajcarskiej firmy Arcana Verwaltungs AG. Szwajcarski kontrahent zainteresował się naszym regionem podczas wiosennych targów w Dornbirn (Austria – region Vorarlberg), w których uczestniczył Powiat Wschowski wspólnie z województwem lubuskim, reprezentując tam jednocześnie Polskę jako nowy kraj członkowski w Unii Europejskiej. Przedstawiciele firmy Arcana Verwaltungs są zainteresowani współpracą ze wschowskimi firmami z branży budowlanej oraz meblowej. Na zakończenie spotkania potwierdzili kolejne wizyty w firmach, które wzbudziły ich szczególne zainteresowanie.

- 29 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W spotkaniu uczestniczył Starosta Marek Kozaczek, Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Opiela, Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Przemysław Gliński, Prokurator Rejonowy Anna Huzarska, Komendant Powiatowy Policji Bronisław Szylko, Naczelnik Wydz. Zarządzania Kryzysowego Andrzej Andrusiak, Naczelnik Wydz. Komunikacji i Dróg Tadeusz Szajnkenig oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta PSP we Wschowie o stanie bezpieczeństwa w I kwartale 2004 r. i przygotowaniach do sezonu letniego. Głos zabrała także Prokurator Anna Huzarska, która pozytywnie oceniła współpracę pomiędzy poszczególnymi służbami w zakresie bezpieczeństwa w powiecie wschowskim.

- 30 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie odbyły się rozgrywki powiatowe szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży „5 Piłkarskie Dziewcząt”. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe we Wschowie i SKS „Żak” przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie. W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęło I LO ze Wschowy, II m.- ZSZ we Wschowie. Rozgrywki organizował nauczyciel w ZSZ we Wschowie, koordynator do spraw sportu – Mariusz Wrotkowski. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- W dniach od 5 do 7 maja br. w I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie odbyła się pierwsza edycja konkursu recytatorskiego „ZANomania Literacka” poezji w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim) i prozy w języku polskim. W konkursie wzięło udział około 70 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Góry, Włoszakowic, Gostynia, Wschowy i Głogowa. Na zakończenie odbył się wieczór autorski poety Krzysztofa Jelenia. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 maja br.

- 5 maja br. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławie odbył się Turniej Powiatowy w Piłce Nożnej Chłopców. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe we Wschowie i SKS „Żak” przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie. W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła drużyna z ZSP Sława, II m.- I LO Wschowa, III m. – ZSZ Wschowa. Turniej organizował nauczyciel w ZSZ we Wschowie, koordynator do spraw sportu – Mariusz Wrotkowski. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe we Wschowie.

- 6 maja br. Starosta i Wicestarosta Powiatu Wschowskiego uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Domu Dziecka w Sławie. Spotkanie poświecone zostało zmianom organizacyjnym w tej placówce, wynikającym z nowych uregulowań prawnych związanych z funkcjonowaniem Domów Dziecka od 1 stycznia 2005 r.

- 8 maja br. Zarząd Powiatu Wschowskiego uczestniczył w uroczystościach 59-rocznicy Dnia Zwycięstwa. Wiązanki kwiatów złożono pod pomnikiem „W hołdzie Bohaterom, którzy walczyli w Obronie ojczyzny na frontach II Wojny Światowej” przy ulicy Łaziennej we Wschowie. Następnie wszyscy zaproszeni udali się do Domu Dziecka we Wschowie, gdzie odbyły się uroczystości związane z obchodami „Święta Hufca”.

- 14 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kazimierz Piątak podpisali porozumienia ze Starostą Wschowskim i przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie, dotyczące wspólnej realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsze porozumienie dotyczy „Aktywizacji bezrobotnej młodzieży na lubuskim rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Pomocą objęte zostaną osoby do 25 roku życia. Drugie porozumienie - realizacji projektu „Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu w regionie lubuskim”. W tym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy opracował projekt, na bazie projektów posiłkowych opracowanych Przez Powiatowe Urzędy Pracy (w tym PUP we Wschowie), który ma służyć osobom pozostającym bez pracy powyżej dwunastu miesięcy. Na realizację projektów w latach 2004 – 2005 dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie przeznaczono kwotę ponad 500 tys. zł.

- W tym samym dniu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie robocze starostów województwa lubuskiego z przedstawicielami z Niemiec: Sigfriedem Wack – Starostą Powiatu Ucker Randow i jednocześnie szefem Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego oraz Bärbel Saβ – przedstawicielką tego Stowarzyszenia. Strona niemiecka zaproponowała wspólną organizację w październiku br. Tygodnia Polskiego w landzie Mecklemburgia – Vorpommern. Powiat Wschowski wstępnie zgłosił swój udział w tym przedsięwzięciu. Podczas imprezy planowany jest szereg prezentacji kulturalno–turystyczno-gospodarczych w poszczególnych miastach Mecklemburgii. Dla przedsiębiorców zorganizowana zostanie konferencja połączona z prezentacją gospodarczą na temat możliwości współpracy pomiędzy Lubuskiem a Mecklemburgią (preferowane przez stronę niemiecką branże to: żywnościowa, drzewna, rolnicza, turystyczna). Koszty, które ponosi strona polska związane są wyłącznie z transportem i obsługą tłumaczy.

Starostwo Powiatowe we Wschowie prosi o kontakt telefoniczny (065-5401797) wszystkich przedsiębiorców oraz młodzieżowe grupy/zespoły: taneczne, akrobatyczne i sportowe które chciałyby uczestniczyć w prezentacji Powiatu Wschowskiego.

- Powiat Wschowski uczestniczy jako jeden z 50-ciu powiatów w Polsce w Programie PHARE 2001 – Spójność Społeczno-Gospodarcza, Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie i Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. W ramach projektu „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy” organizowane były i są szkolenia: „Księgowość komputerowa”, „Komputerowa obsługa firmy”, „Sekretarka – asystentka firmy”, „Administrator sieci komputerowych”. Łączna ilość uczestniczących w szkoleniach – 70 osób bezrobotnych w wieku do 25 lat. Koszty organizacji szkoleń pokrywa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a Powiatowy Urząd Pracy finansuje dodatki i stypendia szkoleniowe.

- 15 maja br. Starosta Wschowski i Przewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli w „Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka”, które odbyły się w Szlichtyngowej. Obchody rozpoczęła msza św. w intencji strażaków, po której nastąpiła prezentacja pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wschowskiego. Kolejnym punktem w programie było wręczenie odznaczeń i awansów. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Franciszek Opiela. Starosta Marek Kozaczek otrzymał odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wręczenia medalu dokonano na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Międzyrzeczu 9 maja br. Oprawę muzyczną imprezy zapewniła Orkiestry Dęta z Grębocic oraz Zespołu „FRYWOLA” z Przyczyny Górnej.

- 19 maja br. przedstawiciele Wydz. Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydz. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie wraz z pracownikiem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z Nowej Soli wizytowali prace związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych na terenie Powiatu Wschowskiego.

- Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, że w marcu liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu wynosiła 3.905 osób (Miasto i Gmina Wschowa – 2366, Miasto i Gmina Sława – 1003, Miasto i Gmina Szlichtyngowa – 536) w tym 1912 kobiet. Uprawnionych do pobierania zasiłku były 794 osoby, w tym 310 kobiet. W miesiącu kwietniu nastąpił spadek bezrobocia o 213 osób, w tym 79 kobiet.

- 20 maja br. w Domu Dziecka w Sławie odbyła się sesja seminaryjna „Organizacja systemów Selektywnej Zbiórki Odpadów – praktyczne rozwiązania”. Organizatorem było Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych w Warszawie przy współudziale Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej i Starostwa Powiatowego we Wschowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, gminy Wschowa i Szlichtyngowa, Spółki Komunalnej we Wschowie oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu. Uczestnicy spotkania zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami, możliwościami finansowania programów gospodarki odpadami w tym infrastruktury służącej ich selektywnej zbiórce oraz recyklingu opakowań szklanych.