drukuj drukuj

Akcja sadzenia lasu

Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać- tak brzmi szósty punkt Prawa Harcerskiego. Dnia 19 kwietnia 2018 roku harcerza z Hufca ZHP Wschowa wzięli udział w akcji sadzenia lasu. Ta inicjatywa była jednym z zadań, które hufiec podjął w ramach projektu „Trzy 100 rocznice”.

Jest to przedsięwzięcie realizowane z okazji trzech setnych rocznic, jakie harcerze obchodzą w tym roku - Odzyskania Niepodległości, Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz powstania Związku Harcerstwa Polskiego. W akcji wzięło udział 50 osób. Uczestnicy wyprawy  poznali cały proces powstawania lasu, tak ważnego w harcerskim działaniu. Oprócz tego posprzątali las i zasiedli przy tradycyjnym harcerskim ognisku na swojej stanicy w Lginiu. ​

Inicjatywa została dofinansowana ze środków Powiatu Wschowskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Źródło: ZHP Wschowa