drukuj drukuj

„ AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” w Hufcu Pracy Wschowa

Dziesięcioosobowa grupa bezrobotnych i biernych zawodowo, mieszkańców powiatu wschowskiego uczestniczy w realizowanym przez wschowski hufiec projekcie „Akcja Aktywizacja –YEI”. Projekt realizowany jest w ramach „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku między 18, a 24 rokiem życia. W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby, nieposiadające wystarczających kompetencji zawodowych do tego by sprawnie poruszać się po lokalnym rynku pracy.  Głównym celem projektu jest ułatwienie zrekrutowanym uczestnikom wyjścia z bezrobocia poprzez dostosowanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Projekt podzielony jest na zadania, które obejmują min. zajęcia z doradcą zawodowym psychologiem, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku oraz kurs języka angielskiego i kurs na prawo jazdy kat. B.  Ostatnim etapem wsparcia będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych wraz z usługą pośrednictwa w zakresie organizacji staży.

Źródło: Hufiec Pracy Wschowa

ohp