drukuj drukuj

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

31 maja 2017 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Przed rozpoczęciem Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Wschowie Tadeusz Sobczuk oraz Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie Monika Lewandowska wręczyli serdeczne gratulacje, dyplomy, a także upominki Powiatu Wschowskiego obecnym rodzicom Pani Renacie i Panu Józefowi Gindera oraz pracodawcom zakładów, u których uczniowie odbywali naukę: Panu Dariuszowi Kajcy, Panu Andrzejowi Szpara, Panu Pawłowi Marcinkowi.

Oceny bardzo dobre z egzaminu czeladniczego otrzymali Pan Robert Josefowicz w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, Pan Konrad Paweł Orłowski w zawodzie murarz- tynkarz, Pan Przemysław Piotr Gindera w zawodzie ślusarz oraz Marcin Piosik w zawodzie ślusarz.

Następnie radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, jak również ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 oraz z informacją o działalności Nadleśnictwa Sławy, Włoszakowic i Głogowa. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Krzysztof Kuźnicki podsumował rozpatrywane skargi na terenie Powiatu Wschowskiego.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

- przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2016 rok;

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wschowskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016;

- udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego;

- udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego;

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2017-2024;

- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017.