drukuj drukuj

Co można zyskać z FUNDACJĄ PZU?

Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:
- „Z PZU po lekcjach”
- „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
- „PZU z kulturą”

W konkursie o dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są najciekawsze projekty. Ich autorami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a więc osoby najlepiej znające lokalne problemy, a fakt dostrzegania tych potrzeb gwarantuje właściwą realizację projektu. Przyznane dotacje wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać problemy społeczne i bariery lokalne. Taką informację można przeczytać na stronie FUNDACJI PZU. Szkoła Podstawowa w SOSW we Wschowie realizuje projekt z konkursu „Młodzi niepełnosprawni- sprawni z PZU” o wartości 49.270,00zł.

Podsumowując cykl spotkań promujących zdrowie i aktywny styl życia, realizowanych w ramach projektu PZU „ I wiem, że sobie poradzę”, nauczyciele dnia 3.12.2015r zaplanowali pogadankę z p. A. Knieć przedstawicielką Zespołu Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych VITA - MED we Wschowie. Głównym celem spotkania było kształtowanie nawyków codziennych czynności higienicznych. Podczas spotkania, które przebiegło w formie rozmowy i prezentacji multimedialnej, uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie dowiedzieli się jak higiena osobista wpływa na nasze i innych samopoczucie oraz uzyskali praktyczne rady jak dbać o własne zdrowie.

Organizatorzy spotkania: M. Hatka, M. Hawrylinka, A. Grochowczak.

Źródło: SOSW we Wschowie