drukuj drukuj

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

Na VI sesji Rady Powiatu Wschowskiego radni rozpatrzyli i  zatwierdzili  sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2014, które wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Wschowskiego głosowało 14 radnych, 13 głosów było za, przy jednym wstrzymującym się.
Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka w imieniu Zarządu podziękował radnym za konstruktywną współpracę.  Starosta jeszcze raz podkreślił, że tegoroczny budżet będzie realizowany bez kredytu, emisji obligacji i zostanie wykonany ze źródeł zewnętrznych oraz dochodów własnych.